Logo
Tin tức  Tin tức nổi bật
Loading...

Tin tức nổi bật

Huyện Bảo Lạc tổ chức hội thảo trực tuyến thông qua thiết bị VEDA

Huyện Bảo Lạc tổ chức hội thảo trực tuyến thông qua thiết bị VEDA

Vừa qua, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng đã có buổi họp trực tuyến toàn huyện thông qua thiết bị truyền hình hội nghị VEDA.
Tỉnh Ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo trực tuyến

Tỉnh Ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo trực tuyến

Tỉnh Ủy cao bằng sử dụng thiết bị họp trực tuyến VEDA tổ chức cuộc hội thảo trực tuyến 
Huyện Đakrông tổ chức hội thảo trực tuyến

Huyện Đakrông tổ chức hội thảo trực tuyến

Vừa qua, Huyện Đakrông đã tổ chức buổi họp trực tuyến thành công tốt đẹp thông qua hệ thống truyền hình hội nghị VEDA
Hỗ trợ Thành Phố Tuyên Quang Tổ Chức Hội Nghị Trực Tuyến

Hỗ trợ Thành Phố Tuyên Quang Tổ Chức Hội Nghị Trực Tuyến

Vừa qua, UBND TP. Tuyên Quang đã tổ chứ buổi họp giao ban trực tuyến với các điểm cầu cấp xã – phường trên địa bàn thành phố thông qua thiết bị truyền hình hội nghị VEDA
(024) 6269 6819