Logo
Tin tức  Tin tức nổi bật
Loading...

Huyện Ủy Nho Quan, Ninh Bình tổ chức hội thảo trực tuyến

Họp trực tuyến đang trở thành một nhu cầu tất yếu của các đơn vị, tổ chức cơ quan nhà nước những năm gần đây

Vừa qua, Huyện Ủy Nho Quan đã tổ chức buổi họp trực tuyến toàn huyện với 27 điểm cầu tham dự. Nho quan là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc Tỉnh Ninh Bình. Địa hình huyện mang đặc trưng 3 vùng rõ rệt: vùng núi, vùng bán sơn địa và vùng đồng bằng chiêm trũng. Với đặc thù địa hình phức của địa phương, Ban lãnh đạo huyện Ủy Nho Quan đã trang bị hệ thống truyền hình hội nghị VEDA để giảm thiểu chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất cho công tác chỉ đạo, phổ biến chính sách xuống các cấp xã phường.


Buổi họp trực tuyến thông qua thiết bị truyền hình hội nghị VEDA tại Huyện Ủy Nho Quan

Hệ thống truyền hình hội nghị VEDA đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng cách đây 3 năm và nó góp phần tích cực, hiệu quả vào việc phát triển kinh tế xã hội của Huyện Nho Quan những năm vừa qua. Họp trực tuyến giúp duy trì đầu mỗi liên lạc thường xuyên liên tục đồng thời từ cấp thôn, xã lên cấp Huyện, Tỉnh một cách nhanh chóng


Bí thư Huyện Ủy Nho Quan phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Các tin khác

(024) 6269 6819