Logo
Tin tức  Góc báo chí
Loading...

Góc báo chí

Truyền hình hội nghị giải pháp chuyển đổi công nghệ số tất yếu

Truyền hình hội nghị giải pháp chuyển đổi công nghệ số tất yếu

Ứng dụng công nghệ số là xu thế tất yếu của thời đại và truyền hình hội nghị chính là bước đi tiên phong mà mọi cơ quan, doanh nghiệp cần thực hiện.
Hội thảo trực tuyến chuyên đề thứ 7 của HĐND huyên Thuận Châu khóa XXI

Hội thảo trực tuyến chuyên đề thứ 7 của HĐND huyên Thuận Châu khóa XXI

HĐND huyện Thuận Châu vừa sử dụng thiết bị họp trực tuyến VEDA để tổ chức hội nghị chuyên đề thứ 7, khóa XXI (2021-2026)
Hỗ trợ Huyện Yên Sơn vận hành hệ thống Truyền Hình Hội Nghị

Hỗ trợ Huyện Yên Sơn vận hành hệ thống Truyền Hình Hội Nghị

Tổ chức buổi họp trực tuyến cho 28 điểm cầu Huyện Yên Sơn thông qua thiết bị truyền hình hội nghị VEDA
Vinh danh Giải pháp Họp trực tuyến VEDA tại Sao Khuê 2019

Vinh danh Giải pháp Họp trực tuyến VEDA tại Sao Khuê 2019

Giải pháp Họp trực tuyến VEDA xuất sắc được công nhận "Danh hiệu Sao Khuê 2019" trong lĩnh vực viễn thông
(024) 6269 6819