Logo
Khách hàng
Loading...

Văn Phòng UBND Tỉnh Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 04, Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 
- Website: http://www.congbao.binhthuan.gov.vn/ 
- Lắp đặt thiết bị quản lý đa điểm MCU-M16, cho phép họp đồng thời tối đa 16 điểm cầu
(024) 6269 6819