Logo
Khách hàng
Loading...

Tổng Công ty CP Xây Dựng Công nghiệp Việt Nam

- Địa chỉ: Số 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 
- Website: http://vinaincon.com.vn 
- Lắp đặt thiết bị họp trực tuyến tại 2 điểm cầu: Hà Nội và Hồ Chí Minh
(024) 6269 6819