Logo
Khách hàng
Loading...

Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

- Địa chỉ: Số 57, Huỳnh Thức Kháng, Đống Đa, Hà Nội  
- Website: http://www.vnpt.vn/   
- VNPT Lai Châu: Lắp đặt hệ thống quản lý đa điểm MCU-ME cho phép họp tối đa 24 điểm cầu.  
- VNPT Gia Lai: Lắp đặt hệ thống quản lý đa điểm MCU-M16 và các bộ thiết bị đầu cuối VEDA cho 14 điểm cầu.

(024) 6269 6819