Logo
Khách hàng
Loading...

Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, P. Tân Dân, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 
- Website: http://phutho.edu.vn/ 
- Lắp đặt thiết bị quản lý đa điểm MCU-M16E thay thế cho MCU Radvision đã hỏng, kết nối họp trực tuyến 14 điểm cầu.
(024) 6269 6819