Logo
Khách hàng
Loading...

Cục Đường Thủy Việt Nam

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội 
- Website: http://viwa.gov.vn/ 
- Trang bị hệ thống quản lý đa điểm VEDA-M16 cho họp trực tuyến 10 điểm cầu.
(024) 6269 6819