Logo
Khách hàng
Loading...

Công ty CP Xây Dựng Thăng Long

- Địa chỉ: Số 169, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
- Website: http://thanglongtce.vn/ 
- Lắp đặt hệ thống truyền hình hội nghị cho 3 điểm cầu.
(024) 6269 6819