Logo
Khách hàng
Loading...

Công Ty CP Xây Dựng Nền Móng Long Giang

- Địa chỉ: Số 98A, Ngụy Như Kom Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 
- Website: http://www.longgiangfc.vn/ 
- Lắp đặt hệ thống truyền hình hội nghị cho 3 điểm cầu.
(024) 6269 6819