Logo
Khách hàng
Loading...

Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Nông Thôn

- Địa chỉ: KCN Phố Nối A, Phố Nối, Hưng yên 
- Website: http://rtd.vn/ 
- Lắp đặt thiết bị họp trực tuyến tích hợp quản lý đa điểm iMCU 760 cho 5 điểm cầu và 1 điểm phần mềm.
(024) 6269 6819