Mô hình truyền hình hội nghị

- Họp đa điểm là họp từ hai điểm cầu trở lên, trong đó có thiết bị MCU (Multiple Control Unit) dùng để kết nối các điểm với nhau.

 mo hinh

Hình 2: Mô hình đa điểm

Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7

Hà Nội: 097 363 9669
Hồ Chí Minh: 096 884 0506