Logo
Sản phẩm
Loading...
Loading...
Loading...

Sản phẩm

Thiết bị họp trực tuyến VEDA nổi bật khi sử dụng  giao diện tiếng Việt thân thiện. Và chỉ yêu cầu băng thông tối thiểu 320Kbps là có thể đạt chuẩn chất lượng âm thanh và hình ảnh HD sắc nét.
Veda 760

Veda 760

MSP: VDA760-0-0
Với khả năng hỗ trợ tối đa 6 điểm cầu họp CP/VS đồng thời. Có thể nói, VEDA 760 là sự lựa chọn tốt nhất khi vừa đáp ứng được nhu cầu họp trực tuyến đa điểm vừa thỏa mãn các tính năng của một MCU chuyên dụng.
Veda 780

Veda 780

MSP: VDA780-0-0
VEDA 780 hỗ trợ tối đa tới 8 điểm cầu tham dự cuộc họp cùng lúc (gồm điểm cầu chính local và 7 điểm cầu xa) họp ở chế độ HD với băng thông từ 192kbps tới 2Mbps cho mỗi điểm cầu.
(024) 6269 6819