Blog

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp chính là đội ngũ nhân sự tài năng, giàu sức sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc. Đó là nền tảng để có được sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ khách hàng tốt.

 

Với tiêu chí ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, công ty Cypresscom vừa đưa MCU- thiết bị quản lý đa điểm lên Data Center của FPT. Đây được xem là một bước tiến chiến lược nhằm phục vụ tất cả nhu cầu cho mọi đối tượng khách hàng:

Page 1 of 3

Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7

Hà Nội: 097 363 9669
Hồ Chí Minh: 096 884 0506