Cypresscom SOUL

 

Giải pháp video trực tuyến với chất lượng âm thanh, hình ảnh tuyệt vời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm SOUL ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu truyền video trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức. SOUL cung cấp các giải pháp trực tuyến nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trực tuyến với hệ thống tổng thể cùng với chi phí đầu tư nhỏ nhất. SOUL bao gồm thiết bị phát video SOUL Root và thiết bị nhận video SOUL Branch.

codec left
codec right

Thiết bị trực tuyến SOUL Root 1600 phát video trực tuyến đến các thiết bị SOUL Branch.

Thiết bị trực tuyến SOUL Branch 500 nhận video trực tuyến từ thiết bị SOUL Root.

Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7

Hà Nội: 097 363 9669
Hồ Chí Minh: 096 884 0506