CypressCom Infrastructure cung cấp hệ thống mạng LAN/WAN cho doanh nghiệp với giải pháp linh hoạt, hiệu quả nhất.

CyVoice là hệ thống tổng đài do Cypresscom nghiên cứu, lập trình. CyVoice đưa ra nhiều gói giải pháp: PBX, IP Call, IP contact center.

CySecurity cung cấp giải pháp bảo mật toàn diện phù hợp với từng quy mô doanh nghiệp với các công nghệ tiên tiến.

Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7

Hà Nội: 097 363 9669
Hồ Chí Minh: 096 884 0506