handshakebanner

Chia sẻ lợi nhuận

LỢI NHUẬN sẽ được chia sẻ cho các đối tác của Cypresscom qua chính sách giá bán sản phẩm cũng như chi phí dịch vụ sửa chữa bảo hành. Ngoài ra, đối tác còn có các quyền lợi đặc biệt khác trong quá trình hợp tác. Cypresscom mong muốn bắt tay với tất cả các đối tác trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ.

Ưu đãi

Khách hàng SI thông thường

Đối tác

Nhóm đối tác "Silver"

Nhóm đối tác "Gold"

Nhóm đối tác "Platinum"

Giảm giá tối đa

Không

Bình thường

Ưu đãi

Cao hơn

Cao nhất

Đào tạo miễn phí

Không

Không

Hỗ trợ kỹ thuật

Không

Không

Thời gian đợi bảo hành

Tối đa 01 tuần

Tối đa 05 ngày

Tối đa 03 ngày

Tối đa 03 ngày

Tối đa 03 ngày

Giảm giá dịch vụ sửa chữa

Không

Không

Cao hơn

Cao nhất

Mức ưu tiên cung cấp thư đảm bảo

Không

Bình thường

Ưu tiên

Ưu tiên hơn

Ưu tiên cao nhất

Ưu đãi tích hợp thêm tính năng(*)

Không

Giới hạn

Đầy đủ

Đầy đủ

(*) Tính năng thêm như tích hợp logo khách hàng, thay đổi theme giao diện...

Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7

Hà Nội: 097 363 9669
Hồ Chí Minh: 096 884 0506