handshakebanner

Điều kiện trở thành đối tác

Cypresscom luôn song hành tháo gỡ những khó khăn và san sẻ lợi ích cùng khách hàng. Các chính sách của hãng với đối tác luôn là chính sách mở theo cấp độ tăng dần, để có được hình thức hợp tác và lợi nhuận tối ưu nhất cho nhà phân phối.

Cam kết

Khách hàng SI thông thường

Đối tác

Nhóm đối tác "Silver"

Nhóm đối tác "Gold"

Nhóm đối tác "Platinum"

Cam kết doanh số

Không

Không

Không

Cao hơn

Nhân viên chuyên kỹ thuật THHN(*)

Không

Không

01

02

03

Có 1 bộ thiết bị VEDA DEMO

Không

01

01

01

01

Quảng bá sản phẩm trên Website

Không

Không

Hỗ trợ Hãng demo cho khách hàng

Không

Không

Cam kết làm đại lý dịch vụ bảo hành

Không

Không

Không

Ký thỏa thuận hợp tác

Không

6 tháng

1 năm

trên 1 năm

 

(*) Kỹ thuật viên được đào tạo kỹ thuật và các giải pháp của hãng

Tư vấn hỗ trợ khách hàng 24/7

Hà Nội: 097 363 9669
Hồ Chí Minh: 096 884 0506